کتاب

جنسیت و نفس

مسئله جنسیت و روح از چشم انداز فلسفی چندان دیده نشده است. بر پایه مبانی فلسفه اسلامی، دیدگاههای متفاوتی در این مسئله وجود دارد و مبانی هریک از حکمت های مشاء، اشراق و متعالیه، تفسیر های گوناگونی را پدید می آورد. بر این پایه، پرسیدنی است که هریک از این دیدگاهها...

ادامه

فلسفه اخلاق

کتاب «فلسفۀ اخلاق» نوشتۀ ویلیام کی. فرانکنا، ترجمۀ هادی صادقی و ویراستۀ مصطفی ملکیان توسط انتشارات کتاب طه (قم) سال ۱۳۷۶ وارد بازار نشر شد و در سال ۱۳۸۳ به چاپ دوم رسید. کتاب پیشرو، ترجمه ای است از کتاب ethics  نوشتۀ William k. frankena (ویلیام کی. فرانکنا) استاد فقید...

ادامه

درآمدی بر کلام جدید

اهمیت کلام جدید به لحاظ دینی یا به عنوان علم، و پویایی آن در برخورد با اندیشه‏های نو، موجب شده است این علم به یکی از درس‏های مهم حوزه و دانشگاه بدل شود. کتاب حاضر که به منظور ارائه متون آموزشی برای فراگیران کلام جدید نگاشته شده، با بیانی روشن...

ادامه