تاثیر گناه بر معرفت به قبح فعل قبیح از منظر قرآن

معرفت با موانع و آفاتی مواجه است که از جمله آنها گناه است. از آیات و روایات چنین برمی آید که محرومیت از دستیابی به معرفت، زوال و وارونگی آن از آثار سوء و تبعات منفی گناهان است. گناه باعث می شود انسان بایک چرخش معکوس نیک را بد و بد را نیک و افعال زشت خود را زیبا بپندارد.

درباره چگونگی وارونگی معرفت، تبیین های مختلفی ارائه شده است. بر اساس معارف اسلامی شیطان از طریق نفوذ بر عواطف و احساسات در افکار تصرف می کند و با بکارگیری ابزار ادراکی به تدبیر باطن فرد می پردازد و معارف و حقایق را وارونه جلوه می دهد.

انجام مکرر گناه باعث می شود قوه عاقله به اسارت هوای نفس دربیاید و ابزار دست شیطان شود. در این حالت، قوه واهمه و خیال در جایگاه عقل قرار می گیرد و آدمی دچار مغالطه بینشی می گردد و امر باطل، موهوم و خیالی را حق می پندارد که این همان وارونگی شناخت است.

دریافت نسخه کامل مقاله تاثیر گناه بر معرفت به قبح فعل قبیح از منظر قرآن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *