الحاد، شک، یا ایمان؟

نقد برررسی مقاله “پیش فرض بودن الحاد” اثر میشل اسکریون

میشل اسکریون مقاله خود را با نگاهی کوتاه به مفهوم “ایمان” و ارتباط آن با “عقل” آغاز می کند. به نظر او، ایمان حوزه ای در برابر عقل و مستقل از ان نیست و می تواند مستند به شواهد باشد. توجیه ایمان زمانی صورت می پذیرد که بتوان درستی اعتماد و ایمان را از راههای معمول اثبات کرد. وی پاسخ نتایج ادله ابطال را بررسی می کند و می گوید: در صورتی که ادله خداشناسان ابطال شد، موضع معقولی که می توان گرفت الحاد است، نه لاادری گری. آن گاه در برابر شکاکان به دسته بندی دعاوی بر مبنای میزان شواهد می پردازد. اسکریون در انتهای مقاله، ترکیب ادله را نقد می کند و شرایط برای بیان ترکیب ادله بیان می دارد و معتقد است: این کار در علوم تجربی امکان پذیر است، اما با بکارگیری آن در الهیات چندان موافق نیست. نظریه اسکریون به تفصیل در چهار قسمت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دریافت نسخه کامل الحاد، شک، یا ایمان؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *